بچهتاریخچه توسعه

شروع کنید
پایان
 • 01

  2008

  ساختنکارخانه ما در روستای دونگتانتو
 • 02

  2010

  ● یک تیم فروش تجارت خارجی راه اندازی کنید و شروع کنیدتوسعه بازارهای خارجی
 • 03

  2013

  ● در صد و چهاردهمین نمایشگاه پاییز کانتون شرکت کرداولین بار
 • 04

  2016

  ● بدست آوریدگواهینامه CE و گواهینامه ISO9001
 • 05

  2017

  ● انتقال به aکارگاه 5000 متر مربعدر پارک ملی صنعتی اقتصادی بازیافتی.
  ● شرکت در نمایشگاه خارجی برایاولینزمان---بیگ 5 در دبی
 • 06

  2018

  ● در نمایشگاه 124 کانتون،ما یک سفارش 150000 دلاری امضا کردیم.
  ● متعلق به شرکتمدیر عامل امیعنوان افتخاری اعطا شد"کارشناس جوان کارآفرین"توسط کمیته منطقه
 • 07

  2019

  ● بدست آوریدEUIPO و ثبت علامت تجاری داخلی
  ● رتبه بندی شده به عنوان aشرکت ستارهتوسطانجمن سخت افزار.
  ● شرکت در نمایشگاه خارجی برایدومینزمان---بیگ 5 در دبی
 • 08

  2020

  ● درخواست دهید و دریافت کنیدثبت اختراع ظاهری 8 سری و پتنت کار.
  ● از سال 2020، صادرات به150 کشور، عمدتا دراروپا، آمریکای شمالیوآمریکای جنوبی
 • 09

  2021

  ● بیاوریدماشین های اتوماسیونبرای بهبود ظرفیت تولید
  ● اعطا عنوانتامین کننده کیفیت by تویوتا موتورشرکت.
  ● فروش افزایش یافت20 باردر مقایسه با2008.
 • 10

  2023

  ● با توجه به افزایش درتجارت و تولید،یک انبار جدید از2000 متر مربعدر سال 2023 به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنین در حال برنامه ریزی برای ساخت یک کارخانه جدید به مساحت 20000 متر مربع هستیم که انتظار می رود در سال 2024 به بهره برداری برسد.
 • 11

  دست در دست، آینده برد-بردپیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید